The Ageing Green Project Lesson Modules

Index for the "Ageing Green Project Lesson Modules" PDF

1. Introduction
o Project Overview
o Thematic Areas
o Daily Lesson Plans
2. Day 1: Understanding Our Environment (90 minutes)
o Learning Objectives
o Materials
o Activities
    – Interactive Exploration
    – Food Chain Activity
    – Human Impact Discussion

Öğrenme Hedefleri: o Yürüyüş ve bisiklete binmenin çevresel ve sağlıkla ilgili faydalarını tanımak

Materyaller: o Beyaz tahta veya projektör o Güvenli bisiklet sürme uygulamalarını gösteren
resimler veya videolar o Yerel bisiklet haritası (mevcutsa, isteğe bağlı) o Bisiklete binmenin
faydaları hakkında YouTube videosu (isteğe bağlı) • Etkinlikler:
Sabah Oturumu (90 dakika):
1. Konuk Konuşmacı Daveti (45 dakika): Yerel bir bisiklet tutkunu veya bir trafik
güvenliği kuruluşu temsilcisini bisiklete binmenin faydalarını paylaşması ve
öğrencilerin sorularını yanıtlaması için davet etmeyi düşünün. Bu oturum ayrıca
güvenli bisiklet sürme uygulamaları ve trafikte nasıl hareket edileceği ile ilgili
ipuçlarını da kapsayabilir.

• Objetivos de Aprendizaje: o Reconocer los beneficios ambientales y de salud de caminar y andar en bicicleta.

o Explorar formas de integrar caminar y andar en bicicleta en la rutina diaria. • Materiales: o
Pizarra o proyector o Imágenes o videos que muestren prácticas seguras de ciclismo o Mapa
local para ciclistas (opcional, si está disponible) o Video de YouTube sobre los beneficios de
andar en bicicleta (opcional) • Actividades:
Sesión de la Mañana (90 minutos):
1. Invitación a un Ponente Invitado (45 minutos): Considere invitar a un entusiasta
local del ciclismo o a un representante de una organización de seguridad ciclista para
compartir su experiencia sobre los beneficios de andar en bicicleta y responder
preguntas de los alumnos. Esta sesión también puede cubrir prácticas seguras de
ciclismo y consejos para navegar en el tráfico.

Lernziele: o Erkennen der Umwelt- und Gesundheitsvorteile von Gehen und Radfahren.

o Erkunden von Möglichkeiten, Gehen und Radfahren in den Alltag zu integrieren. •
Materialien: o Whiteboard oder Projektor o Bilder oder Videos, die sichere Radfahrpraktiken
zeigen o Stadtplan für Radfahrer (optional, falls verfügbar) o YouTube-Video über die
Vorteile des Radfahrens (optional) • Aktivitäten:
Morgensession (90 Minuten):
1. Gastredner-Einladung (45 Minuten): Erwägen Sie, einen lokalen
Radfahrbegeisterten oder Vertreter einer Verkehrssicherheitsorganisation einzuladen,
um sein Fachwissen über die Vorteile des Radfahrens zu teilen und Fragen der
Lernenden zu beantworten. Diese Sitzung kann auch sichere Radfahrpraktiken und
Tipps zum Navigieren im Verkehr abdecken